Trọng Tín Computer
Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Qui định bảo hành  |   Đối tác  |   Affiliates  |   Phiếu quà tặng  |   Khuyến mãi  |   Bản đồ site
  Trang chủ  
  Catalog  
  Tài khoản  
  Giỏ hàng  
 Tìm kiếm:      Tìm kiếm nâng cao   

HD-TVI DVR 2MP/3MP/5MP

Xếp theo:    Sản phẩm     Giá     Mặc định    


DS-7104HQHI-F1/N

DS-7108HQHI-F1/N

DS-7116HQHI-K1
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7104HQHI-F1/N

MÃ: DS-7104HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HQHI-F1/N

MÃ: DS-7108HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7116HQHI-K1

MÃ: DS-7116HQHI-K1

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]


DS-7204HQHI-F1/N

DS-7208HQHI-F1/N

DS-7216HQHI-F1/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N

MÃ: DS-7204HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N

MÃ: DS-7208HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HQHI-F1/N

MÃ: DS-7216HQHI-F1/N

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]


DS-7216HQHI-F2/N

DS-7204HUHI-F1/S

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N

MÃ: DS-7216HQHI-F2/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO HD 3.0 HIKVISION DS-7204HUHI-F1/S

MÃ: DS-7204HUHI-F1/S

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO HD 3.0 HIKVISION DS-7208HUHI-F1/S

MÃ: DS-7208HUHI-F1/S

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]


DS-7216HUHI-F2/S

DS-7204HUHI-F1/N

DS-7208HUHI-F1/N
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HUHI-F2/S

MÃ: DS-7216HUHI-F2/S

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO HD 3.0 HIKVISION DS-7204HUHI-F1/N

MÃ: DS-7204HUHI-F1/N

Đầu ghi hình HDTVI Hikvision DS-7208HUHI-F1/N

MÃ: DS-7208HUHI-F1/N

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]


DS-7204HUHI-F2/N

DS-7208HUHI-F2/N

DS-7216HUHI-F2/N
Đầu ghi 4 kênh TVI Hikvision DS-7204HUHI-F2/N

MÃ: DS-7204HUHI-F2/N

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HUHI-F2/N

MÃ: DS-7208HUHI-F2/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HUHI-F2/N

MÃ: DS-7216HUHI-F2/N

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]

Loading...