Trọng Tín Computer
Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Qui định bảo hành  |   Đối tác  |   Affiliates  |   Phiếu quà tặng  |   Khuyến mãi  |   Bản đồ site
  Trang chủ  
  Catalog  
  Tài khoản  
  Giỏ hàng  
 Tìm kiếm:      Tìm kiếm nâng cao   

HD-TVI DVR 1MP

Xếp theo:    Sản phẩm     Giá     Mặc định    


DS-7104HGHI-F1

DS-7108HGHI-F1

DS-7108HGHI-F1/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7104HGHI-F1

MÃ: DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1

MÃ: DS-7108HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

MÃ: DS-7108HGHI-F1/N

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]


DS-7116HGHI-F1

DS-7116HGHI-F1/N

DS-7204HGHI-F1
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-F1

MÃ: DS-7116HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7116HGHI-F1/N

MÃ: DS-7116HGHI-F1/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7204HGHI-F1

MÃ: DS-7204HGHI-F1

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]DS-7208HGHI-F1/N

DS-7216HGHI-F1
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HIKVISION DS-7208HGHI-F1

MÃ: DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N

MÃ: DS-7208HGHI-F1/N

Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-F1

MÃ: DS-7216HGHI-F1

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]

[Liên hệ để biết giá]


DS-7216HGHI-F1/N
   
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7216HGHI-F1/N

MÃ: DS-7216HGHI-F1/N

   
[Liên hệ để biết giá]

   

Loading...